Coface Austria Kreditversicherung AG filialas Lietuvoje

Turėdama daugiau kaip 60-ties metų darbo patirtį ir 50 milijonų įmonių duomenų bazę, Coface nustato pasaulinius standartus vertinant kreditingumą ir apsaugant įmones nuo neapmokėjimų rizikos. Įmonė ir toliau tobulina savo aptarnavimą, duomenų bazes, kad vis daugėjančiam klientų skaičiui galėtų pasiūlyti savo kokybiškas paslaugas. Norėdama patenkinti tarptautinius klientų poreikius Coface įkūrė atstovybes ir filialus 93-jose pasaulio šalyse, kurios atstovauja daugiau kaip 80% pasaulinės prekybos.

Coface Lietuvoje veikia 4 verslo linijose:

  • Prekinio kredito draudimo;
  • Informacinių ataskaitų;
  • Skolų išieškojimo;
  • Faktoringo.

Prekinio kredito draudimo paslaugą Coface Austria kreditversicherung AG Lietuvos filialas Lietuvoje teikia daugiau nei 10 metų. 2005 metais ši paslauga pradėta teikti Latvijos ir Estijos klientams.

Informacinių ataskaitų ir skolų išieškojimo paslaugas, kurias sudaro ir papildomų paslaugų paketas, Lietuvos rinkai siūlo UAB Coface Credit Management Services.