Informacinis pranešimas

Šis informacinis pranešimas pateikiamas vykdant Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo bei Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2011-02-22 nutarimo Nr. N-69 reikalavimus.

UADBB „LT BROKERIS“ (toliau – LT BROKERIS), juridinio asmens kodas 302468794, registruotos buveinės  adresas Vosyliukų k. Rykantų pšt., Trakų raj. ir veiklos adresas Panerių g. 51-311, 03202 Vilnius, yra įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras. Informacija apie tai skelbiama ir gali būti patikrinta Valstybės įmonės Registrų centro interneto tinklalapyje www.registrucentras.lt.

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija 2009-12-15 išdavė LT BROKERIS licenciją draudimo brokerių įmonės veiklai Nr.000124. Ši licencija atitinka Europos Sąjungos 2005-10-26 direktyvos 2005/60/EB keliamus reikalavimus. Draudimo brokerių įmonių sąrašas yra skelbiamas Lietuvos banko interneto tinklalapyje www.lb.lt.

LT BROKERIS įstatinis kapitalas yra 60.000 Lt. Jokia LT BROKERIS akcijų ar kita kapitalo dalis nepriklauso nė vienai draudimo įmonei ar draudimo įmonę patronuojančiai įmonei. LT BROKERIS valdymui jokia forma nedaro įtakos nė viena draudimo įmonė ar draudimo įmonę patronuojanti įmonė. LT BROKERIS neturi jokios draudimo įmonės akcijų ar kitų kapitalo dalių ir (ar) įtakos tiesioginiam ar netiesioginiam jos valdymui.

Kilus ginčams ar norėdami pateikti skundą dėl LT BROKERIS veiklos, klientai ir kiti suinteresuoti asmenys gali kreiptis tiesiogiai į LT BROKERIS direktorių: Andrius Dainys, el. paštas: Andrius@lt-brokeris.lt , tel./faks (8 5) 233 0517. Kita kontaktinė LT BROKERIS informacija yra skelbiama interneto tinklalapyje www.lt-brokeris.lt  Skundus dėl LT BROKERIS veiklos taip pat galima pateikti Lietuvos bankui (www.lb.lt).

LT BROKERIS profesinė civilinė atsakomybė apdrausta Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filialas kurios kontaktiniai duomenys pateikiami interneto puslapyje adresu www.compensa.lt Dėl LT BROKERIS, kaip draudimo brokerių įmonės, padarytos žalos atlyginimo neteismine tvarka galite kreiptis tiesiogiai į nurodytą draudimo įmonę.

Konsultuodama Jus, LT BROKERIS veikia kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas, vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą draudiko pavedimu. LT BROKERIS bendradarbiauja ar gali bendradarbiauti su šiomis ne gyvybės draudimo įmonėmis ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių draudimo įmonių filialais Lietuvoje, vykdančiais ne gyvybės draudimo veiklą:
1. „BTA Insurance company“ SE filialas Lietuvoje, Verkių g. 29, 18 korpusas, 09108 Vilnius;
2. COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filialas, Lvovo g. 25, 09320 Vilnius;
3. UADB „ERGO Lietuva“, Geležinio Vilko g. 6A, 03507 Vilnius;
4. ADB „Gjensidige“ , Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius;
5. If P&C Insurance AS filialas, Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius;
6. AB „Lietuvos draudimas“, J. Basanavičiaus g. 12, 03600 Vilnius;
7. UAB DK „PZU Lietuva“, Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius;
8. ADB „SEESAM LIETUVA“, Ulonų g. 2, 06313 Vilnius.

Visoms, su aukščiau nurodytais draudikais tarpininkaujant LT BROKERIS sudaromoms, draudimo sutartims taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Iš draudimo sutarties kylantys ar su ja susiję ginčai bei reikalavimai dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka sprendžiami derybomis su draudiku, jei ko kita nėra nurodyta draudimo sutartyje.

Jei draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ar nukentėjęs trečiasis asmuo yra vartotojas (t.y. fizinis asmuo, kurio asmeniniams (nesusijusiems su jo verslu ar profesine veikla), šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti yra skirta draudimo paslauga), jis taip pat turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisiją Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2006-12-19 nutarimo Nr. N-112 nustatyta tvarka. Išsamesnė informacija pateikiama interneto tinklalapyje www.lb.lt.

Draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ar nuketėjęs trečiasis asmuo savo pažeistas teises ar teisėtus interesus, kylančius iš draudimo sutarties, gali ginti teisme įstatymų nustatyta tvarka.


Taisyklės

Lankydamiesi svetainėje www.lt-brokeris.lt (toliau – svetainė) ir atlikdami joje bet kokius veiksmus, Vartotojas privalote būti susipažinęs (-usi) su svetainės naudojimosi taisyklėmis ir patvirtinti, kad sutinkate su šiomis naudojimosi taisyklėmis.Toks patvirtinimas išreiškiamas atitinkamuose laukeliuose įvedus duomenis ir paspaudus mygtukus “Skaičiuoti kainą“ , “Gauti visus pasiūlymus“ arba “Išsiųsti užklausą“.

1. Svetainės paslaugų aprašymas.

1.1. Svetainėje yra pateikiama informacija draudimo tematika.

1.2. Svetainėje sudaroma galimybė vartotojams kreiptis dėl draudimo paslaugų ir konsultacijų draudimo klausimais.

1.3. Svetainėje gali būti sudaryta galimybė naudojantis draudimo skaičiuokle apsiskaičiuoti kai kurių draudimo bendrovių Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo kainas ir užsakyti draudimo polisą.

2. Intelektinės nuosavybės teisių apsauga.

2.1. Visos svetainės lt-brokeris.lt autorinės teisės priklauso UADBB „LT BROKERIS“.

2.2. Giežtai draudžiama be raštiško UADBB „LT BROKERIS“ leidimo naudoti kopijuoti svetainėje esantį turinį kitose interneto svetainėse bei žiniasklaidos priemonėse ir už tai yra numatyta LR įstatymuose numatyta atsakomybė.

2.3. Be raštiško UADBB „LT BROKERIS“ leidimo draudžiama svetainę naudoti komerciniais tikslais.

2.4. Draudžiama svetaine naudotis per bet kokias programas, siunčiančias svetainei automatines užklausas.

3. Vartotojų pateikiama informacija.

3.1. Vartotojui pageidaujant pasinaudoti svetainės teikiamomis paslaugomis, atitinkamuose laukeliuose turi būti nurodyti atitinkami duomenys, reikalingi konkrečios paslaugos suteikimui.

3.2. Jūsų pateikiami duomenys naudojami tik draudimo tarpininkavimo paslaugoms teikti.

3.3. Kreipdamiesi dėl draudimo paslaugų ar konsultacijų internetu privalote pateikti tikslią ir išsamią asmeninę informaciją, kuri bus naudojama draudimo įmokos apskaičiavimo ir draudimo sutarties sudarymo tikslais. Pateikdami informaciją, patvirtinate, kad esate pateiktų duomenų subjektas arba asmuo, tinkamai įgaliotas pateikti kito asmens duomenis ir sutinkate, kad asmens duomenys būtų teikiami VĮ „Regitra“ ir draudimo įmonėms, bei jų pagrindu gaunami duomenys iš draudimo įmonių ir VĮ „Regitra“.

3.4. Mes netikriname pateiktos informacijos teisingumo. Pateikus neteisingą/netikslią informaciją gali būti neteisingai apskaičiuota draudimo įmoka, o įvykus draudžiamajam įvykiui draudimo bendrovė gali sumažinti arba nemokėti draudimo išmokos. Dėl pateiktos neteisingos/netikslios informacijos draudimo polisas gali būti negaliojantis. Už pareiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikęs asmuo. Už visus UADBB „LT BROKERIS“ ir kitų trečiųjų šalių nuostolius, patirtus dėl neteisingos/netikslios informacijos pateikimo atsako informaciją pateikęs asmuo.

3.5. Be vartotojo sutikimo, mes neperduodame informacijos apie vartotojo užklausą/kreipimąsi trečiosioms šalims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais.

3.6. Vartotojas, svetinėje pateikęs informaciją, laikomas davęs nurodymą UADBB „LT BROKERIS“ pateikti pageidaujamos draudimo rūšies pasiūlymus užklausoje nurodytais kontaktais.

3.7. Nurodydamas kontaktinius duomenis, Vartotojas patvirtina, jog neprieštarauja ir sutinka kad nurodytais kontaktais būtų siunčiami informaciniai pranešimai.

4. Draudimas internetu, draudimo sutarties sudarymo, pristatymo bei apmokėjimo sąlygos.

4.1. Draudimo sutartis išduodama, atsiunčiant draudimo sutartį Vartotojo nurodytu el.paštu, bei, jei pasirinkta užsakymo informacijoje, siunčiant laišką paštu nurodytu adresu.

4.2. Draudimo sutartis laikoma sudaryta, nuo tada kai gaunamas apmokėjimas į UADBB „LT BROKERIS“ sąskaitą ir Vartotojas gavo el. paštu tai patvirtinantį draudimo polisą.

4.3. Už svetainėje užsakytą draudimo sutartį galima sumokėti mokėjimo pavedimu arba grynais banke mokant į UADBB „LT BROKERIS“ atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą Mokėjimo sąskaitoje.

4.4. Negavus Mokėjimo sąskaitoje apmokėjimo į nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą per 2 dienas, poliso užsakymas yra anuliuojamas.

4.5. Vartotojas, sumokėdamas už Transporto Priemonės Valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutartį, patvirtina ir pareškia, kad prieš įmokos sumokėjimą yra susipažinęs ir jam yra suprantamos Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo , Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymoLietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos patvirtintų standartinių draudimo sutarties sąlygų bei kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių pasirinktą draudimo rūšį nuostatos.

4.6. Vartotojas, sumokėdamas už draudimo sutartį, patvirtina, kad prieš įmokos sumokėjimą, su gauta el. paštu draudimo sutartimi, sutarties sąlygomis bei pasirinktos draudimo rūšies taisyklėmis susipažino, joms pritaria, visi duomenys pateikti sutartyje yra teisingi.

4.7. Vartotojas, sumokėdamas draudimo įmoką, patvirtina, kad susipažino su tarpininko pateiktu Informaciniu pranešimu, ir sudaro draudimo sutartį, bei įgalioja draudimo brokerį Vartotojo vardu pasirašyti draudimo sutartį ir kitus draudimo dokumentus.

4.8. Po draudimo sutarties sudarymo, Vartotojas tampa sudarytos draudimo sutarties šalimi (draudėju) ir privalo vykdyti visas draudimo sutartyje numatytas teises ir pareigas.

4.9. UADBB „LT BROKERIS“ turi teisę vienašališkai anuliuoti klaidingai išrašytas Mokėjimo sąskaitas ir atsisakyti sudaryti draudimo sutartį, apie tai informuojant ne vėliau kaip per 5 dienas nuo draudimo įmokos sumokėjimo. Tokiu atveju sumokėta draudimo įmoka per 5 darbo dienas grąžinama ją sumokėjusiam asmeniui.

4.10. UADBB „LT BROKERIS“ neprisiima jokių įsipareigojimų ir neatsako, jei draudimo bendrovė nevykdo/netinkamai vykdo, ar negali vykdyti savo įsipareigojimų kylančių iš tarpininkaujant UADBB „LT BROKERIS“ sudarytos draudimo sutarties .

5. Svetainėje taikomos nuolaidos.

5.1. Svetainės Vartotojams gali būti suteikiamos papildomos nuolaidos. Esant skirtumui, atsiradusiam dėl Svetainėje teikiamų nuolaidų tarp Draudimo bendrovės bei pasiūlytos svetainėje draudimo įmokos, Vartotojas įgalioja UADBB „LT BROKERIS“ padengti šį skirtumą.

5.2. Jei draudimo sutartis nutraukiama nesuėjus galiojimo pabaigos terminui, Vartotojas įsipareigoja gražinti UADBB „LT BROKERIS“ suteiktą nuolaidą.

6. Ginčai ir skundai.

6.1. Nesutarimai ir ginčai dėl naudojimosi svetaine ar netinkamo paslaugų suteikimo sprendžiami derybų keliu, jų neišsprendus – teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Kitos nuostatos.

7.1. UADBB „LT BROKERIS“ vienašališkai turi teisę pakeisti, papildyti, taisyti šias taisykles, apie tai asmeniškai neinformuodamas vartotojų.